Východočeská Etapa 1

Etapa 1.

Nástupní místo: Krzeszów – Polsko
Cílové místo: Meziměstí – železniční stanice

Délka: 26,8 km
Výškový profil: 588 m 611 m

Popis trasy

Etapa je kopcovitá, možnost občerstvení nabízí Zdoňov a Meziměstí.

Čeká Vás romantický kraj lemovaný pískovcovými skalními městy, jako jsou Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Hejšovina a na severu Javoří hory. Je to chráněná krajinná oblast, kde se dařilo soukenictví. Tento hraniční výběžek začali osídlovat benediktini, nejprve založením kláštera v Polici nad Metují, později v Broumově a Krzeszówě. Největší rozkvět nastal za opata Otmara Zinkeho, který pozval na Broumovsko architekty Kryštofa a Kiliána Dientzenhofery, aby zde pracovali na církevních stavbách. Tak vznikla velmi ceněná skupina Broumovských kostelů od těchto architektů, kteří se také podíleli i na jiných stavbách v kraji. Tato duchovní barokní krajina plná křížových cest, křížků mezi poli, vsí s kostely a typickou lidovou architekturou vypadá z výšky kopců a skal jako svět sám o sobě.

Na cestu se můžete vydat již z polského opatství Krzeszów, kde je Východočeská trasa napojena na síť polských svatojakubských cest a vyznačena směrem k naší hranici. Toto benediktinské opatství svou polohou a půvabem skvěle zapadá do naší etapy. Zastavte se v městečku Chełmsko Śląskie, kde jsou pěkné dřevěné tkalcovské domky. Na české straně zbývá v této etapě necelých 14 kilometrů. Zdoňov, první ves za hranicemi, má zajímavý kostel Nejsvětější Trojice. Odtud budeme stoupat na Bukovou horu, kde nám památník smíření připomene, že až do konce druhé světové války zde bylo obyvatelstvo převážně německé, a i zde při odsunu došlo k tragédii. Vernéřovice mají kromě poutního místa se studánkou, kde se můžeme napít výborné vody, také kostel sv. Michaela archanděla, který patří do skupiny Broumovských kostelů. Následuje Meziměstí, kde se nachází na nádraží jeden evropský unikát, a to divadlo v patře. Barokní zámeček za nádražím původně sloužil jako rezidence broumovských opatů.

Do Krzeszówa se dostanete vlakem z Trutnova do stanice Lubawka, odtud je to pěšky kolem 5 km. Je zde možné ubytování.

Pokud začnete putování od hraniční obce Zdoňov do Broumova, je to 20,1 km.

Zajímavosti na trase

KRZESZÓW – klášter benediktinek

CHELMSKO ŠLASKIE, správně Chełmsko Śląskie – kostel sv. Josefa, tkalcovské domky

ZDOŇOV – kostel Nejsvětější Trojice, kamenný pranýř z r.1668

VERNÉŘOVICE – kostel sv. Michaela archanděla

MEZIMĚSTÍ – nádraží technická památka (v informačním centru razítko)