Východočeská Etapa 1.

Etapa 1. Krzeszów – Meziměstí

Nástupní místo: Krzeszów – Polsko
Cílové místo: Meziměstí – železniční stanice

Délka: 26,8 km
Výškový profil: 588 m 611 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa je kopcovitá, možnost občerstvení nabízí Zdoňov a Meziměstí.

Čeká nás romantický kraj lemovaný pískovcovými skalními městy, jako jsou Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Hejšovina a na severu Javoří hory. Je to chráněná krajinná oblast, kde se dařilo soukenictví. Tento hraniční výběžek začali osídlovat benediktini, nejprve založením kláštera v Polici nad Metují, později v Broumově a Krzeszówě. Největší rozkvět nastal za opata Otmara Zinkeho, který pozval na Broumovsko architekty Kryštofa a Kiliána Dientzenhofery, aby zde pracovali na církevních stavbách. Tak vznikla velmi ceněná skupina Broumovských kostelů od těchto architektů, kteří se také podíleli i na jiných stavbách v kraji. Tato duchovní barokní krajina plná křížových cest, křížků mezi poli, vsí s kostely a typickou lidovou architekturou vypadá z výšky kopců a skal jako svět sám o sobě.

Na cestu se můžeme vydat již z polského opatství Krzeszów, kde je Východočeská trasa napojena na síť polských svatojakubských cest a vyznačena směrem k naší hranici. Toto benediktinské opatství svou polohou a půvabem skvěle zapadá do naší etapy. Zastavíme se v městečku Chełmsko Śląskie, kde jsou pěkné dřevěné tkalcovské domky. Zdoňov, první ves za hranicemi, má zajímavý kostel Nejsvětější Trojice. Odtud budeme stoupat na Bukovou horu, kde nám památník smíření připomene, že až do konce druhé světové války zde bylo obyvatelstvo převážně německé, a i zde při odsunu došlo k tragédii. Vernéřovice mají kromě poutního místa se studánkou, kde se můžeme napít výborné vody, také kostel sv. Michaela archanděla, který patří do skupiny Broumovských kostelů. Následuje Meziměstí, kde se na nádraží nachází jeden evropský unikát, a to divadlo v patře. Barokní zámeček za nádražím původně sloužil jako rezidence broumovských opatů.

Do Krzeszówa se dostaneme vlakem z Trutnova do stanice Lubawka, odtud je to pěšky kolem 5 km. Je zde možnost ubytování.

Pokud začnete putování od hraniční obce Zdoňov, do Broumova je to 20,1 km.

Zajímavosti na trase

Krzeszów – benediktinský klášter
Chelmsko Šlaskie, správně Chełmsko Śląskie – kostel sv. Josefa, tkalcovské domky
Zdoňov – kostel Nejsvětější Trojice, kamenný pranýř z r. 1668
Vernéřovice – kostel sv. Michaela archanděla
Meziměstí – nádraží – technická památka