Východočeská Etapa 2. Meziměstí – Police nad Metují


Etapa 2. Meziměstí – Police nad Metují

Nástupní místo: Meziměstí – železniční stanice
Cílové místo: Police nad Metují

Délka: 23,3 km
Výškový profil: 426 m 415 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa je nenáročná až k přechodu Broumovských stěn, kde nás čekají obtížné 3 km skalami. Možnost občerstvení je po celé trase.

Z Meziměstí je to kousek do Ruprechtic, ty jsou pro nás významné pro svůj kostel sv. Jakuba (součásti skupiny Broumovských kostelů) a také pro současnou sochu sv. Jakuba poutníka v životní velikosti, která stojí před kostelem. Od Ruprechtic se vine klidná cesta mezi poli až do Broumova. Město je památkovou rezervací, s benediktinským klášterem a kostelem sv. Václava tvoří velmi pěkný komplex. Původní hrad, tyčící se nad říčkou Stěnavou, barokně přestavěný v klášter s kostelem sv. Vojtěcha stojí za prohlídku. Je zde také uložena kopie Turínského plátna a můžete se zde ubytovat. A ještě jeden unikát. Na hřbitově stojí nejstarší dřevěný kostel v Čechách z 15. stol., zasvěcený Panně Marii. Před ním už na stejném místě stál starší dřevěný kostel, vypálený husity. Interiér kostela je velmi zdobný, je vymalován šablonovou technikou s rostlinnými, loveckými a heraldickými výjevy. V turistické sezoně se zájemcům nabízí prohlídka.

Opouštíme Broumov směr Křinice. Před námi se z roviny tyčí Broumovské stěny. Tento skalnatý hřeben, plný neschůdných roklí a skal odhalí i nám svou divokou krásu. Od hostince Amerika začneme stoupat po schodech až na vrchol. Na vrcholku skály stojí perla drobné architektury kaple P. Marie Sněžné od K. I. Dientzenhofera ve tvaru hvězdy. Zlacená hvězda na střeše kaple svítí do dálky jako maják bezpečného přechodu skalního hřbetu podobně, jako nám poutníkům svítí tato hvězda na cestu do Santiaga d. C. Kaple patří do skupiny Broumovských kostelů a podle ní tento vrchol skal s výškou 674 m n. m. dostal své jméno Hvězda. Poblíž stojí turistická chata v alpském stylu z r. 1853. Od kaple půjdeme po červené značce hřebenovkou až k rozcestníku značek Hvězda – turistická chata, kde je třeba být na pozoru. Na rozcestí tří červených značek půjdeme vlevo jižně směrem ke Kovářově rokli. Uprostřed skalních věží přijdeme k rozcestí Nad Kovářovou roklí, kde se zase větví tři červené značky, odkud se vydáme doprava hlubokou roklí s náročným sestupem. Po vyjití z lesa na začátku obce Hlavňov procházíme kolem restaurace u rybníka, který je vhodný i ke koupání. Odtud je to kousek k půvabnému poutnímu místu U zjevení.

To už máme na dosah Polici nad Metují, která je proslulá plátenickou tradicí. Byla založeno jako správní centrum benediktinského panství. Klášter tu byl založen dříve než v Broumově, již r. 1260. Broumovský klášter jej však později svým významem zastínil. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie z pol. 12 stol., je trojlodní raně gotická bazilika, později přestavovaná. Nádherný vstupní gotický portál je po tišnovském klášterním kostele nejcennější v Čechách. Ve městě se také zachovala stará roubená škola z r. 1785.

Zajímavosti na trase

Ruprechtice – kostel sv. Jakuba Většího + socha apoštola
Broumov – klášter, kostely, Broumovské stěny, Hvězda
Police nad Metují – klášter, mariánský sloup od J. Brokoffa, muzeum stavebnice Merkur


Je třeba upozornit (viz mapka), že v Broumovském výběžku máme křížení svatojakubských cest, je třeba při odchodu z Broumova být na pozoru. Z poutního místa Wambierzyce v Polsku k nám přichází Kłodzka Droga św. Jakuba, vstupuje na naše území u vsi Božanov. Pak vede do Broumova a po naší Východočeské, v protisměru, pokračuje zpět do Polska. Z Broumova červené značení je Východočeská a po zelené byste se vydali do Wambierzyc.

Zde je třeba také zmínit původní Vambeřickou cestu (na mapce žlutá) lemovanou množstvím křížů. Po této staré cestě se chodilo z Police n. M., kde se shromažďovali poutníci z kraje, do Vambeřic a zpět. Cesta má okolo 18 km.