Východočeská Etapa 5. Česká Skalice – Jaroměř


Etapa 5. Česká Skalice – Jaroměř

Nástupní místo: Česká Skalice – bažantnice
Cílové místo: Jaroměř – železniční přejezd

Délka: 24,4 km
Výškový profil: 219 m 235 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Odcházíme z České Skalice po červené značce do Chvalkovic, kde na zámku nějaký čas pobývala mladá B. Němcová a chodila zde také do školy. Přes Střeziměřice zamíříme k ojedinělému architektonickému a krajinářskému baroknímu dílu, do Kuksu.

V údolí řeky Labe začal v 17. stol. budovat hrabě F. A. Špork ideální krajinu s lázněmi, zámkem a špitálem s kostelem. Tak vznikl ojedinělý barokní komplex. Z toho, co se nám dochovalo, můžeme obdivovat především budovu špitálu s kostelem Nejsvětější Tojice od architekta G. B. Alliprandiho, před kterým stojí řada soch představující ctnosti a neřesti od sochaře M. B. Brauna. Nedaleko v lese se skrývá další skvost od téhož sochaře, tzv. Betlém, přírodní galerie soch a reliéfů tvořené přímo v terénu.

V roce 2008 vznikl projekt Křížová cesta na Kuksu – Příběh naděje a utrpení člověka. Tuto cestu vytvořilo 15 českých sochařů pod vedením sochaře V. Preclíka.

Podél toku Labe dojdeme do královského města Jaroměř. Je to jedno z nejstarších českých měst, jehož původní osídlení bylo založeno počátkem 11. stol. přemyslovským knížetem Jaromírem. Na předměstí projdeme kolem kostela sv. Jakuba Většího, u něhož se skví mohutný pískovcový kámen, upomínající na cestu do Santiaga. Při vstupu do centra města stojí trojlodní kostel sv. Mikuláše, budován od konce 14.stol. Na náměstí se tyčí barokní sousoší od M. B. Brauna, od něhož je též plastika Plačící žena na hřbitově, kolem kterého přicházíme do města. Zajímavostí je také stavba bývalého obchodního domu od arch. J. Gočára z r. 1910. Dnes je Wenkeův dům muzeem.

Součástí Jaroměře je také vojenská pevnost Josefov, budovaná v letech 1780 – 89 na obranu proti Prusům.

Zajímavosti na trase

Kuks – barokní areál, Hospitál Kuks, Betlém
Jaroměř – kostel sv. Jakuba Většího, kostel sv. Mikuláše, Wenkeův dům
Josefov – vojenská pevnost z 18. století