Východočeská Etapa 7. Hradec Králové – Pardubice


Etapa 7. Hradec Králové – Pardubice

Nástupní místo: Hradec Králové – Tyršův most

Cílové místo: Pardubice – zdymadlo u zámku

Délka: 22,2 km
Výškový profil: 104 m 117 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa je rovinatá, vedená převážně po asfaltu. Občerstvení nabízí Kunětická Hora.

Odcházíme z Hradce Králové po červené značce. Míjíme zajímavou Labskou hydroelektrárnu zvanou Hučák z let 1909-14 a brzy opustíme řeku směrem na Roudničku. Za touto vesnicí je třeba být pozorný, protože jakmile vstoupíme do lesa, brzy opustíme červenou značku. Odbočíme vpravo po vyšlapané cestě, která je značena žulovými patníky s mušlí. Po ní dojdeme do Vysoké nad Labem.

Nedaleké Opatovice nad Labem sehrály v historii tohoto kraje velkou úlohu. Býval zde mohutný, opevněný benediktinský klášter z 11.století, zničený husity ve 14.století. Byl významným kolonizačním centrem Polabí. Zároveň je třeba se zmínit, že právě také zde začíná tzv. Opatovický kanál, který napájel soustavu rybníků, poháněl mlýny, hamry a valchy. Tato rybniční soustava dobudovaná Pernštejny byla ve své době největší v Čechách. Bylo zde na 250 rybníků o ploše 2.700 ha. Opatovický kanál o délce 37 km a šířce 1,5-15 m je technická památka rané renesance a my půjdeme podél něj také z Přelouče do Semína, kde se vlévá zpět do Labe.

Přicházíme pod Kunětickou Horu, která je už vidět zdaleka. Na znělcové skále stojí hrad budovaný od 14.stol. Za vlády Viléma z Pernštejna byl dobudován a opevněn, ale lámáním kamene byl značně poškozen. Značka nás od něj vede přes dvě vesničky, podél lanového centra u koupaliště až k mostu u soutoku Labe s Chrudimkou v centru Pardubic. Svatojakubská cesta vede dále po cyklostezce po pravém břehu řeky, doporučujeme však navštívit město Pardubice, spjaté s rodem Pernštejnů. Přejdeme mostek přes Labe, ze kterého už máme na dohled krásný renesanční pardubický zámek s historickým jádrem města. První zmínka o osídlení je z r.1295, kdy se na místě potvrzuje klášter cyriaků. Původní vodní tvrz, později hrad koupil r.1491 Vilém z Pernštejna, který vybudoval z hradu a města mohutnou gotickou pevnost obklopenou vodou. V 19. století napomohla velkému rozvoji města stavba železnice Olomouc-Praha z r.1845.

Zajímavosti na trase

Kunětická hora – hrad
Pardubice – goticko-renesanční zámek, kostely sv. Bartoloměje, Zvěstování P. Marie, sv. Jan Křtitel, Sedmibolestná Panna. Marie, mariánský sloup, Winternitzovy mlýny architekta Gočára, dostihy Velká pardubická