Východočeská Etapa 9. Přelouč – Záboří nad Labem


Etapa 9. Přelouč – Záboří nad Labem

Nástupní místo: Přelouč – náměstí
Cílové místo: Záboří nad Labem

Délka: 27,4 km
Výškový profil: 121 m 137 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa je nenáročná a velmi pěkná, prochází převážně zelení. Možnosti občerstvení jsou v Semíně, Kladrubech  nad Labem, Řečanech nad Labem a  Chvaleticích.

Z náměstí v Přelouči sejdeme z kopečka k řece. Labe nás ještě bude provázet touto etapou a připomene nám, že kolem řeky vedly staré obchodní stezky. Jak Přelouč, tak okolní osídlení v povodí řeky vyrostly na staré Trstenické stezce.

Přejdeme po lávce Labe a následně i meandr řeky, tzv. Labiště, které tu zbylo po regulaci řeky. Červená značka nás dovede až k Opatovickému kanálu, podrobnosti o tomto raně renesančním technickém díle jsme zmínili již v předchozí 7.etapě. Lesní cestou dojdeme do Semína rodiště arch. J.Gočára. Stojí zde na hřbitově pův. románský kostelík sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí. Také se tu nachází akvadukt na Opatovickém kanálu.

Opět se vnoříme do lesa, začínající pastviny nás upozorní, že přicházíme k slavnému císařskému hřebčínu v Kladrubech nad Labem. Založením hřebčína r.1579 císařem Maxmiliánem zde začal známý chov kladrubských koní, kteří jsou především určeni do spřežení kočárů. Rozsáhlý areál hřebčína se zámkem, kostelem sv. Václava a Leopolda a okolní krajinou je pod ochranou UNESCO.

Z Kladrub se vydáme po silničce do obce Řečany nad Labem. Zastavíme se u románského kostela sv. Maří Magdaleny, který byl vysvěcen r.1165 pražským biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava II. Pokračujeme dále do Zdechovic, kde stojí kostel sv. Petra a Pavla a v jádru obce renesanční zámek, poničený záborem od sovětské armády.

Trasa dále pokračuje cípem Železných Hor. V tomto úseku jdete nepřetržitě lesem až do Záboří nad Labem, kde stojí cenný románský kostel sv. Prokopa s mimořádným portálem a figurální výzdobou. Také obec je již připomínána r. 1080 a řadí se k významným obcím vzniklým na stezkách v povodí Labe. V Záboří na soutoku řeky Doubravy a Labe opustíme Polabí a vydáme se na jih ke Kutné Hoře.

Zajímavosti na trase

Semín – kostelík sv. Jana Křtitele, Semínský přesyp a akvadukt
Kladruby nad Labem – císařský hřebčín UNESCO
Řečany nad Labem – kostelík sv. Maří Magdaleny
Záboří nad Labem – kostel sv. Prokopa