Výroční setkání poutníků 13. listopadu 2021 – Praha Kobylisy

Zveme Vás na tradiční setkání poutníků. Pojďme sdílet své zážitky z cest, připomenout si poutní atmosféru a inspirovat se novými cestami. Poslední dva roky putování byly hodně netradiční a přinášely mnohá překvapení. Minulý rok se nakonec setkání nemohlo uskutečnit, a tak pevně doufáme a věříme, že to letos klapne a setkáme se v co největším počtu.

Setkání se uskuteční v sobotu 13. 11. 2021 v Římskokatolické farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8).

Členská schůze (pouze pro řádné a pozvané členy spolku) se bude konat od 13:00 do 14:45.

Veřejná část bude zahájena v 15:00, těšit se můžete na zajímavý program:

  • 15:00 – zahájení Tomáš Jindřich (předseda spolku) – aktuální projekty spolku, shrnutí činností za 2020 a 2021,
  • 15:45 – Jana Látalová – Živé stezky, Olomoucko,
  • 16:15 – 16:45 – přestávka, diskuze, miniobchůdek,
  • 16:45 – Martina Janochová a Petr Hirsch – Cyrilometodějská stezka a putování ke cti svaté Ludmily,
  • 17:30 – volný program, nebo od 18:30 možnost účasti na mši sloužené za poutníky,
  • 20:00 – promítání dokumentu Pěšky bez hranic za účasti tvůrců (Eva Toulová – režisérka, Tereza Petrášková – herečka, Petr Hirsch – producent, organizátor poutí a spoluautor námětu).

Místo konání setkání poutníků

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálně platných vládních nařízení týkající se onemocnění COVID-19. Viz platné podmínky zde.

Setkání tentokrát proběhne bez občerstvení, proto doporučujeme přibalit vlastní svačinu. Zároveň jsme nuceni vyžadovat dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření, tzn. ve vnitřních prostorách nasazený respirátor nebo nanoroušku, dezinfekci, rozestupy a při vstupu předložení dokladu o provedeném očkování či prodělaném onemocnění Covid-19, případně platném testu. Děkujeme za pochopení a za dodržování všech platných nařízení.