Železná Etapa 10

Etapa 10. Kladruby – Hostouň

Nástupní místo: Kladruby – kostel sv. Jakuba
Cílové místo: Hostouň

Délka: 33,3 km
Výškový profil: 485 m 447 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Mírný zvlněný profil naruší jen úvodní sestup k řece a uprostřed stoupání do kopce do přírodního parku Sedmihoří. Jsou zde z poloviny asfaltové cesty po okresních silnicích, střídané nezpevněnými povrchy v lesích. Občerstvení s omezenou otvírací dobou je ve Vidicích za polovinou trasy.

Tato etapa by se se dala nazvat královskou mezi kostely sv. Jakuba právě pro svou délku, kterou je třeba urazit, neboť mezi startem a cílem nejsou dlouhodobě nabízena oficiální ubytování. Etapa vede od kostela sv. Jakuba v Kladrubech  po žluté turistické značce k asi kilometr vzdálenému potoku Úhlavce, kde se mění na zelenou, již s krátkým přerušením sleduje až do závěru v Hostouni.  Cesta vede podél potoka a bývalých mlýnů celých 5 kilometrů úzkou pěšinou, po odbočce do Mileva s chovem islandských koní však užíváme již jen široké pevné cesty. Z Mileva v tomto kraji pastvin procházíme táhlým lesem do osady Kopec s barokními památkami, renovovanou zříceninou zámku a kamenným mostkem. V rychlém sledu následují menší vesničky v bývalých Sudetech, které si zachovaly rázovitou architekturu, především Prostiboř. 

Z Darmyšle opouštíme Plaskou pahorkatinu a delší dobu stoupáme přírodním parkem Sedmihoří. Od rozcestí u Racovského vrchu zvolna klesáme lesem s občasnými výhledy až do Vidic, které zvesela vítají pocestné zdálky nápisem VIDICE z poklic na pneumatiky na zdi nejbližší usedlosti. Zde je po cestě jediná možnost doplnit zásoby, ovšem jen v dopoledních hodinách kromě neděle. Zbývající cesta až do cíle může působit po místních silnicích zdlouhavě, polykání posledních 10 kilometrů naštěstí rozmělní 3 obce po cestě.  Nejvíce Mělnice, kde zve k odpočinku náves s typickými průčelími sudetských domů a také s výhledem na gotický kostel sv. Jiljí a na sochu sv. Jana Nepomuckého. Po projití kolem mohutných lip v Mírkovicích přicházíme po překročení říčky Radbuzy k střediskové Hostouni, jejíž kostel sv. Jakuba s mohutnou věží nás láká k překonání posledních metrů dlouhé etapy.

Zajímavosti na trase

KOPEC – zřícenina zámku https://www.hrady.cz/zamek-prostibor-kopec

– kamenný most https://pamatkovykatalog.cz/silnicni-most-14799502

SEDMIHOŘÍ – přírodní park https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-park-sedmihori

MĚLNICE – kostel sv. Jiljí https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jilji-14984220

HOSTOUŇ – kostel sv. Jakuba https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jakuba-s-farou-18545700