Železná Etapa 3

Etapa 3. Nižbor – Nezabudice

Nástupní místo: Nižbor – U lípy
Cílové místo: Nezabudice

Délka: 19,5 km
Výškový profil: 612 m 552 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Méně náročná etapa vedoucí převážně lesem,  delší stoupání nás čeká jen na počátku etapy, pak jdeme převážně zvlněným terénem a mírně klesáme do cíle. Občerstvení je až před koncem etapy v Roztokách.

V Nižboru na rozcestí U Lípy se opět vracíme na červenou turistickou značku. Po příkrém výstupu k zámku se nám otevírá výhled na údolí Berounky a pak už většina této etapy vede zvlněnou krajinou křivoklátských lesů. Jediným městečkem na trase jsou Roztoky u Křivoklátu. Křivoklátsko je odlehlejší oblastí, kde může být obtížnější najít ubytování, proto je třeba v případě zájmu o nocleh s dostatečným předstihem kontaktovat vybraná zařízení a délky etap uzpůsobit podle ubytování. V úseku Beroun až Křivoklát je v dosahu také železniční trať, již můžeme využít pro případný přesun do místa ubytování.

Zajímavosti na trase

KŘIVOKLÁT – královský hrad, 1,5km vzdálený od Roztok

CHKO KŘIVOKLÁTSKO – rozmanitá flora, navržená na Národní park