Žitavská Etapa 0

Etapa 0. Žitava – Hrádek nad Nisou

Nástupní místo: Žitava (Zittau) žst.
Cílové místo: Hrádek nad Nisou – náměstí

Délka: 8,7 km
Výškový profil: 125 m 122 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

V případě časové rezervy můžeme začít putování už z německé Žitavy, pěkného středověkého města, neboli „města sedmi věží“. Najdeme v něm i kostel sv. Jakuba z roku 1303, který původně sloužil jako špitál pro malomocné. Cesta dále lemuje česko-německou hranici až do Hartu, kde vchází na naše území. Právě v Hartau nás vítá  cedule s popisem logiky českého značení. Odsud je to už jen co by kamenem dohodil do Hrádku nad Nisou

Zajímavosti na trase

Žitava – významné středověké město
Trojmezí – místo setkání českých, polských a německých hranic
Hartau – hraniční přechod s cedulí vysvětlující zahraničním poutníkům český systém značení