V Evropě je mnoho významných míst. Zde uvádíme články jen o několika.