V Tibetu je několik významných poutních míst. Kromě Lhasy jsou nejznámější poutní místa posvátné hory. Tyto místa jsou zatím poměrně obtížně dostupná a kromě hory Kailas pro Evropany neznámá. Nicméně dnes se dá podniknout pouť ke všem z nich.

Kumano kodo

Kumano Kodo

Základní informace o trase na anglické Wikipedii.Podrobnější informace najdete na oficiálních stránkách cesty.Blog s krásnými fotkami z cesty na webu Jana Hanzlíka. PROGRAM DUAL PILGRIM Dual Pilgrim je poutník, který absolvoval pouť do …