Text písně ULTREIA

Každé ráno se dáváme na cestu,každé ráno jdeme dál.Den za dnem nás volá naše pouť,jdem za hlasem Compostely. Dál, dál, výš a výš! Bůh nám pomáhej! Pouť po této zemi …

Mušle

Hlavním osobním svatojakubským poutnickým znakem a symbolem, později přeneseným i na některé další světce-poutníky, je však mušle – lastura hřebenatka svatojakubská (pecten jacobaeus L.), umístěná obvykle na velkém, vpředu zvednutém …

Svatý Jakub – symboly a znázornění

Při znázornění sv. Jakuba nacházíme společné, téměř neměnné atributy: poutnický úbor, který se skládal z (krátkého) šatu a dlouhého pláště. Tento typický plášť byl vlněný, s kapucí, často bez rukávů, …

Putování, poutnictví a poutníci

Poutník je symbolem člověka, „který putuje po této zemi, přechodném bydlišti všeho lidstva, k věčnému cíli, k novému domovu a pravému životu“ nejen v literatuře a umění katolického světa, ale …

Codex Calixtinus čili Liber Sancti Jacobi

Cestu usnadňoval průvodce, zvaný Codex Calixtinus čili Liber Sancti Jacobi, kniha uložená v katedrále kompostelské (z kodexu se zachovala asi stovka dobových, hlavně pozdějších, kopií), skládající se z pěti knih, …

Historické trasy – zeměpis svatosti

Ve 12. století se ustálily čtyři hlavní trasy, po nichž se poutníci z celé Evropy ubírali napříč Francií k apoštolovu hrobu ve Španělsku. Hlavními zastávkami na trasách byla zase významná …

Poutnictví v románské Evropě

Od antického Řecka lidé všech kultur a náboženství konali posvátné cesty, aby si upevnili víru a svou identitu. Poutnické cesty ke Svatému hrobu podnítil už císař Konstantin, když r. 326 …

Svatý Jakub Maurobijec

V souvislosti s bojem proti muslimským uchvatitelům, kteří představovali skutečně celoevropskou hrozbu, jak se mnohé národy přesvědčily ještě v 18. století, ba i později, vznikl někdy od konce 11. století …

Svatý Jakub starší

Apoštol Jakub Starší (u nás se ne zcela správně překládá latinské slovo maior jako Větší, na rozdíl od druhého Jakuba mezi apoštoly, Mladšího, či jak se opět nesprávně překládá, Menšího, …

Historie svatojakubské cesty

Jedním ze středověkých reziduí vztahů česko-španělských je svatojakubská cesta. Její počátek se ztrácí ve 12. století, ve 13. už se zhmotňuje v nálezu mušle Pecten jacobeus v Mostě, a zejména …